Dovanų kupono naudojimo taisyklės1. Enter VR – Virtuali realybė Šiauliuose dovanų kuponas (toliau – Dovanų kuponas) patvirtina išankstinį apmokėjimą ir suteikia teisę Dovanų kupono turėtojui šiose taisyklėse numatyta tvarka įsigyti paslaugų. Dovanų kuponas turi būti pateikiamas prieš atsiskaitant už paslaugas.
2. Dovanų kuponą galima įsigyti Enter VR – Virtuali realybė Šiauliuose biure arba internetu.
3. Dovanų kupono nominalai: 20€, 30€, 50€, 60€.
4. Dovanų kuponu galima atsiskaityti Enter VR – Virtuali realybė Šiauliuose arba paslaugą užsisakius į privatų ar viešą renginį.
5. Dovanų kuponas galioja 3 (tris) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos. Dovanų kupono galiojimo pabaigos data yra nurodyta ant Dovanų kupono. Pasibaigus galiojimo terminui, Dovanų kuponą galima pratęsti papildomam 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui Enter VR – Virtuali realybė Šiauliuose biure sumokant vienkartinį 5 eurų mokestį. Dovanų kupono pratęsimas galimas tik per vieno mėnesio laikotarpį nuo Dovanų kupono galiojimo pabaigos.
6. Dovanų kuponas gali būti perduotas trečiajam asmeniui.
7. Dovanų kuponas negali būti keičiamas į pinigus.
8. Tuo atveju, kai Dovanų kuponu atsiskaitoma už paslaugas, kurių kaina viršija Dovanų kupone nurodytą pinigų sumą, trūkstamą įsigyjamų paslaugų kainos dalį galima primokėti grynaisiais pinigais. Jeigu paslaugų kaina yra mažesnė už Dovanų kupone nurodytą pinigų sumą, grąža nėra atiduodama.
9. Dovanų kuponas atsiskaitymui už paslaugas gali būti panaudotas tik vieną kartą. Pateikus Dovanų kuponą atsiskaityti už paslaugas, Dovanų kuponas jo turėtojui negrąžinamas.
10. Tuo atveju, jei Dovanų kuponas yra sugadintas, suteptas, suplėšytas ar kitaip pažeistas ir dėl to nėra galimybės identifikuoti Dovanų kupono numerio, Dovanų kupone nurodytos pinigų sumos dydžio, Dovanų kuponu atsiskaityti už paslaugas nėra galima, toks Dovanų kuponas nėra keičiamas ir pinigai už jį nėra grąžinami.
11. Enter VR – Virtuali realybė Šiauliuose pasilieka teisę keisti šias Dovanų kupono naudojimo taisykles ir įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti interneto tinklalapyje www.entervr.lt.
12. Prieš naudodami Dovanų kuponą, Dovanų kupono turėtojai raginami pasiteirauti dėl Dovanų kupono naudojimo tvarkos telefonu +37069056644.